O křesťanské rybičce

Symbol ryby používali první křesťané jako tajné heslo, které sloužilo k vzájemné identifikaci. Symbol je možné číst jako kryptogram. Řecky se slovo ryba psalo ΙΧΘΥΣ (Ichtys), což jsou první písmena slov Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.

Když křesťan potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou v dobré společnosti. Dnešní samolepky na náraznících aut a vizitky obchodníků (i logo rybičky na webu :-) ) se opírají o tuto tradici. Symbol se dnes stále používá, aby ukázal, že jeho nositel je praktikující křesťan (cit. wikipedia).

O rybách a rybolovu najdeme také symbolické zmínky v Bibli. Někteří Ježíšovi učedníci byli povoláním rybáři, můžeme se také dočíst o pověření: "Udělám z vás rybáře lidí." Nebo například v příběhu o zázračném rybolovu. Kdy učedníci v Tiberiadském jezeře chytají ryby bez úspěchu celou noc, do té doby než k nim přijde Ježíš a poradí, aby hodili síť na pravou stranou lodi. Chycených ryb bylo na 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Počet ryb by mohl symbolizovat počet tehdy známých národů. A ukazovat na budoucí misijní činnost církve...